Tazetta

FI CH Zweierteam Tazetta ”Iida”

om. Kennel Zweierteam & Katja Snell, Kerava

Pentukuvia/Puppy pictures

Iida 1 vko / weekIida 2 vkoa / weeksIida 3 vkoa / weeks
Iida 4 vkoa / weeksIida 6 vkoa / weeks

Iida uudessa kodissa/Iida at her new home

Iida 1v Tampere KV/ 1 yearIidan ensimmäinen serti/ first cac kesä/ summer 2013Iida 2013
Iida Helsinki INT December 2013Iida Tampere INT May 2014Iida P